11 nov 2017 12:30 € 5 | € 5

Vrouwendag 2017

Deze vrouwendag staat in het teken van actueel feminisme met debatten en workshops over werk, geweld, levensbeschouwing, opvoeding & onderwijs. Daarnaast is er plaats voor ontmoeting en theater! Doorlopend standenmarkt en feministische literatuur bij Boekhandel De Zondvloed. Sinds 1972 doet de Vrouwendag elk jaar een andere stad aan, zodat telkens een nieuwe groep de kans krijgt om het programma vorm te geven. Furia ondersteunt dat lokale platform inhoudelijk en praktisch. Ook de gaststad en de respectieve provincie dragen hun steentje bij. Op de Vrouwendag is iedereen welkom, vrouw, man, x… Je houdt er de vinger aan de pols van het feministische debat.

3 euro voor werkzoekenden, studenten en kleine inkomens

kinderen gratis

kinderopvang van 3 tot 12 jaar

www.furiavzw.be/vrouwendag

Masereelfonds Mechelen en. Masereelfonds Berchem steunen deze activiteit van

Furia i.s.m. provincie Antwerpen, stad Mechelen en een platform van Mechelse vrouwen & vrouwenorganisaties