20 jul 2022 15:00 - 17:15 € 7 | € 9

Vrouwen in Brussel

In het straatbeeld zijn ze niet direct terug te vinden. Slechts enkele straten dragen de naam van een vrouw. De Vijfhoek telt maar twee standbeelden van historische vrouwen. Toch hebben zij de geschiedenis mee gestalte gegeven. Tijdens deze wandeling halen we enkele Brusselessen uit de mist. In het schijnsel van de mistlamp vinden we donderse dames, dames met klasse, vrouwen die grenzen verlegden op alle domeinen: literatuur, geneeskunde, oorlogsverzet, onderwijs, politiek, religie…

Op stap met Kaat Bauters door de middenstad, van Poelaertplein naar Dolle Mol.

Na de wandeling trekken we naar het Bal National op het Vossenplein

Gabrielle Petit: Brusselse verzetstrijdster WOI