26 apr 2023 20:15 € 7 | € 7

Vormelijk en sociaal engagement

La Fée Sanguinaire (Roland Lethem, België, 1968) 24’
Temidden van de mei ’68-opstanden maakt Belgisch cineast Roland Lethem de kortfilm ‘La Fée sanguinaire’: een antipolitieke tirade die werkelijkheid en sprookje mengt en omvormt tot een surrealistische nachtmerrie. Een sadistische, bloeddorstige fee belandt op aarde en begint een wraakactie gericht op allerhande politieke, gerechtelijke en religieuze leiders. Ook Charles De Gaulle en Francisco Franco zullen niet ontsnappen aan haar klopjacht.

Little Red Riding Hood and the Time Bomb (Guido Henderickx, België, 1968) 10’
Een kortfilm geregisseerd door Fugitive Cinema-lid Guido Henderickx, maar ook het resultaat van een samenwerking met heel wat andere leden van Fugitive Cinema. ‘Little Red Riding Hood and the Time Bomb’ is een product van de jaren ’60 met beelden en thematiek die best expliciet oogden voor katholiek Vlaanderen, beïnvloed door Chris Markers ‘La Jetée’, en geproduceerd volgens een logica van solidariteit en collectiviteit.

La Jetée (Chris Marker, Frankrijk, 1962) 28’
Chris Marker was in vele opzichten een voorbeeldfiguur voor de makers van Fugitive Cinema. ‘La Jetée’ is niet alleen zijn bekendste film, maar ook één van de meest invloedrijke kortfilms tout court. Naast Guido Henderickx lieten onder andere David Bowie en Terry Gilliam zich door dit sciencefictionverhaal inspireren, dat de grens bewandelt tussen film en fotomontage. De bijzondere vorm van de film, stilstaande beelden begeleid door een voice-over, correspondeert met de thema’s die aan bod komen: tijdsbeleving en de werking van het geheugen.

Classe de Lutte (Chris Marker & Groupe Medvedkine, Frankrijk ,1969) 37’
Waar ‘La Jetée’ een individuele onderneming is, is ‘Classe de Lutte’ een collectieve inspanning van de Groupe Medvekine, een groep filmmakende arbeiders uit de horlogefabriek van Besançon, onder leiding van Chris Marker. Deze documentaire werd een half jaar na mei ’68 gemaakt en vertelt het verhaal van de fabrieksarbeiders die zich proberen te verenigen in een vakbond, met als protagonist de charismatische Suzanne. ‘Classe de Lutte’ vormt een mooie illustratie van het sociale engagement dat Fugitive Cinema niet enkel opzoekt in de films die ze produceerden, maar ook in de films die ze verdeelden.

De films worden ingeleid door Steven Jacobs (film- en kunsthistoricus UAntwerpen/UGent).

Fugitive Cinema verdeelt
Vanaf haar oprichting in 1966 zorgde Fugitive Cinema voor een alternatief geluid in de Belgische filmwereld. Het Antwerpse filmcollectief, met Robbe De Hert als spilfiguur, deed dit niet alleen door zelf films te maken, maar ook door films te distribueren die andere verdelers links lieten liggen. Heel wat van die films passen binnen de contestatie van de jaren zestig en zeventig. Op 18 en 19 april vertonen we films over arbeidersprotesten in België en de VSA. Diverse films uit Fugitive Cinema’s distributiecatalogus koppelen het sociaal engagement ook aan vormelijke vernieuwing en experiment. Op 26 en 28 april zoomen we in op het werk van onder andere Chris Marker en Ludo Mich.

Dit filmprogramma kwam tot stand in het kader van het Onderzoeksseminarie Film binnen de master Theater- en Filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen.