22 sep 2022 20:00 € 5 | € 5

Vlaanderen, ontwaak!

Vlaanderen ontwaak!
Tegen de grondstroom.


boekvoorstelling/lezing door:
Eric Corijn, cultuurfilosoof/sociaal wetenschapper (Prof. em. VUBrussel).

Hoe komt het dat rechtse en radicaal-rechtse opvattingen kunnen maneuvreren naar een bijna hegemonistische positie in Vlaanderen terwijl progressieve ideeën er zo moeilijk ingang vinden? Hoe komt het dat de progressieve partijen er niet aan een meerderheid geraken? Dat er zo weinig weerwerk is tegen verrechtsing, tegen de toenemende invloed van het nationalistisch discours? Dat racisme en xenofobie er nauwelijks afnemen?

Om op die vragen te antwoorden moeten we wat dieper graven dan de dagelijkse opiniepagina… In april van dit jaar verschenen van de hand van Eric Corijn haast simultaan twee boeken:

In  Gramsci lezen (ASP) onderzoekt Corijn hoe het begrip “hegemonie” is gebruikt in de lange geschiedenis van de arbeidersbeweging. Hij bespreekt daarbij Gramsci, maar ook Ernest Mandel en Ernesto Laclau en Chantal Mouffe en die hebben elk een aparte kijk op de kwestie.

In Vlaanderen ontwaak! (Ertsberg), analyseert Corijn waarom Vlaanderen al decennialang onder een rechtse hegemonie leeft. Dat heeft diepe historische gronden en wordt vandaag geuit in de politieke partijen, maar ook in de dominante leefstijl en de ruimtelijke ordening. Die context maakt het voor een verdeeld links nog moeilijker een alternatieve maatschappelijke visie te ontwikkelen. Eric Corijn roept op tot eenheid, tot nieuwe sociale praktijken en tot nieuwe politieke accenten.

Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar Stadstudies aan de VUBrussel, oprichter van onderzoeksgroep Cosmopolis, lid van jury’s en adviesraden, maar ook activist in de civiele maatschappij, lid van het bestuur van de Zinnekeparade, co-voorzitter van Brussels2030, codirector Policy and Reseach van het Global Parliament of Mayors, auteur van vele boeken, waaronder recentelijk: “Een stad is geen land”(ASP), “De stad beter na corona” (ASP), “Gramsci lezen. Van klassenstrijd tot woke” (ASP) en “Vlaanderen ontwaak! Tegen de grondstroom” (Ertsberg).

Een initiatief van: Masereelfonds Hasselt – Humanistisch Verbond Hasselt.