26 sep 2018 20:00 - 26 sep 2018

Vlaamse Vredesweek

Campagne als reactie op polarisatie en het wij-zij denken

De 29ste Vredesweek wil inzetten op het thuisgevoel. Immers, waar je ook woont, vandaan komt of terecht komt: iedereen wil een plek waar hij zich thuis kan voelen. Thuis is waar je veilig bent, waar je je geborgen voelt, waar je je eigen zin kan doen, waar je op adem kan komen. Het ontbreken van zo’n plek zorgt voor onrust, frustratie en zelfs agressie. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet mikt de Vlaamse Vredesweek op een versterking van het beleid om het sociale weefsel te versterken, te investeren in bemiddelaars op wijkniveau, te investeren in vredeseducatie en vredesinitiatieven te ondersteunen. De Vlaamse Vredesweek loopt van 21 september tot 2 oktober. Op woensdag 26 september zet het Masereelfonds een activiteit op poten.

i.s.m. Vlaamse Vredesweek