11 apr 2018 20:00 € 5 | € 5

Visegradgroep versus Europese Unie

EUTOPIA DEBAT

Europese democratie in een wurggreep.

Een aantal Centraal-Europese landen die samen de Visegradgroep vormen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije), varen een ultranationalistische koers. Zij staan op gespannen voet met de rest van Europa : onverzettelijkheid over de aanpak van het migratievraagstuk, inbreuken op de werking van de rechtsstaat, twijfelachtige toepassing van het klimaatakkoord, afwijkende relaties met Rusland, afwijzing van de euro… Het adagium is vóór alles: minder bemoeizucht vanuit Brussel en meer macht aan de lidstaten. Toch zijn deze regimes de grootste netto ontvangers van regionale fondsen. Of hoe deze nieuwe lidstaten de Europese gemeenschap zwaar op de proef stellen.

Voertaal : Engels

Met Zoltan Nagy, Ambassadeur Hongarije, Francesca Maria Risso, Poolse studente Europacollege en burgerrechtenactiviste, en Marc Franco, Egmont Instituut

Moderator: Pieter Stockmans (MO magazine)