19 feb 2024 19:30 - 22:00

Dave Sinardet en Lieven Verstraete over de verkiezingen in 2024

In 2024 staan er verkiezingen op het programma: op 9 juni voor het Europese, Belgische en Vlaamse parlement, op 13 oktober voor de provincie- en gemeenteraden. Dave Sinardet en Lieven Verstraete gaan in gesprek met elkaar. Over de veranderingen in kieswet (stemmen op 16 jaar voor Europa, het afschaffen van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen…), over de teloorgang van de traditionele partijen en het wantrouwen van de kiezer in de partijen en het politiek bestel, over de grondstromen die het aanschijn van de politiek grondig aan het veranderen zijn. Er staat veel op het spel in 2024. Dave Sinardet en Lieven Verstraete maken een overzicht te van de staat van onze democratie.

Dave Sinardet is politicoloog en verbonden aan de VUB. Lieven Verstraete is journalist bij de VRT.