03 dec 2018 19:30 - 03 dec 2018

Verdwaasde ambities in de roman

Onrust en onbehagen. Lezing door emeritus gewoon hoogleraar letterkunde Paul Pelckmans (UA)

In de negentiende-eeuwse roman was de hoofdpersoon, ook als hij/zij tragisch mislukte, steevast de held van het verhaal. In de twintigste vertellen veel toonaangevende romans liever over onbeduidende personages, die zich uitsloven voor schimmige en/of compleet ongeloofwaardige ondernemingen, waaraan ze dikwijls hun hele leven verspillen. In zijn bijdrage hoopt prof. dr. Paul Pelckmans aannemelijk te maken dat die nieuwe stofkeuze spoort met een radicale ontluistering van het moderne individualisme, dat in de vorige eeuw veel van zijn negentiende-eeuwse glorie verloor.

i.s.m. Universiteit en Samenleving