28 sep 2018 18:30 € 6 | € 8

Van sale pédé tot Belgian Pride. Het kan verkeren

In het kielzog van de Franse revolutie werd de oude gewoonte om homofilie strafbaar te stellen opgeheven. Echter, Napoleon kwam hier in 1811 op terug en zijn Code pénal stelde het terug strafbaar. Nochtans zal het liberale België in de 19de eeuw een vluchtheuvel voor homofielen worden.  Eigenlijk wordt homofilie  bij  ons slechts onrechtstreeks strafbaar gesteld, zoals een mogelijke vervolging wegens openbare zedenschennis.  Van een actief vervolgingsbeleid is geen sprake, in tegenstelling tot andere Europese landen. De publieke opinie is echter makkelijk opzweepbaar tegen mensen met een “afwijkende” seksuele geaardheid. Tijdens deze rondleiding zal gids Erik Nobels de Brusselse plaatsen, gebeurtenissen en personen als ankerplaatsen gebruiken om de evoluerende houding tegenover homofilie en de homofiele belevingswereld doorheen de tijden te schetsen. Afspraak boven aan metrostation Park. Eindpunt Fontainasplein.