05 okt 2022 20:00

Van meer naar beter

Klimaatopwarming, groeiende ongelijkheid, toenemende bore- en burnouts, technologische (r)evoluties, druk op de lokale handelaars… Het zijn allemaal elementen waardoor de roep om ingrijpende verandering van het economisch systeem en de bredere maatschappij steeds luider klinkt.

Maar we willen ook sommige verworvenheden niet loslaten. Er zijn namelijk ook voordelen aan dat systeem dat nu op zijn grenzen stoot. Is het slim om onze economie helemaal om te werpen of kunnen we ze ook (van onderuit) aanpassen? En hoe zouden zo’n aanpassingen er dan kunnen uitzien?

Moderator Mieke Dumont gaat hierover in gesprek met Jonas van Lancker van Howest en Sander Van Parijs van Muntuit vzw.

Jonas Van Lancker is docent en onderzoeker aan de bacheloropleiding Netwerkeconomie van Howest. Zijn domeinen zijn duurzame transitie, nieuwe bedrijfsmodellen en waardesystemen. Hij werkt binnen het project LoREco op de uitdaging om lokale economieën sterker en duurzamer te maken. 

 

Sander Van Parijs werkt bij Muntuit vzw, een organisatie die de ontwikkeling van nieuwe gemeenschapsmunten ondersteunt. De lokale munten zijn een middel in de transitie naar een meer duurzame en participatieve samenleving. Sander heeft een achtergrond als onderzoeker in de urban studies (UGent). 

 

Deze activiteit is een samenwerking met Howest en maakt deel uit van Klimax, het Brugse klimaatfestival dat doorgaat van 1 tot 15 oktober.