08 dec 2022 20:00

Van klassenstrijd tot woke met Eric Corijn en Magda De Meyer

Panelgesprek met Eric Corijn en Magda De Meyer.

 

Over het boek

Het gedachtegoed van de Italiaanse denker en communist Antonio Gramsci is – volgens een ironische speling van het lot – bon ton geworden in het rechtse politieke discours in Vlaanderen en Europa. Om macht te verwerven moet je de ideologische ideeënstrijd winnen. Wie instemming verwerft met een manier van kijken, verwerft hegemonie. Gramsci lezen keert terug naar de bron en plaatst de oorsprong en de evolutie van het hegemoniebegrip van de communistische filosoof in historische context. 

Hoe heeft Gramsci dit idee van een culturele strijd om de geesten uitgewerkt? In welke controverses wortelt het debat? Hoe zijn anderen met dat werk aan de slag gegaan? Via een beschrijving van zijn leven en een close reading van drie sleutelteksten van de (post)marxistische denkers Ernest Mandel, Ernesto Laclau en Chantal Mouffe krijgt de lezer vat op de historische context en de complexiteit van het gramsciaanse gedachtegoed. Tot slot formuleert de auteur lessen voor het huidige Belgische politiek bestel en aanbevelingen voor een revival van een progressieve politiek.

Gramsci lezen biedt intellectuele handvaten voor wie zich wil verdiepen in het communistische gedachtegoed en inspiratie voor de politieke praktijk.

Over Eric Corijn.
Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, publicist, hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije Universiteit Brussel, daar oprichter van Cosmopolis, Centre for Urban Research, medestichter van het Brussels Studies Institute en Brussels Academy.

Daarnaast is hij erg actief in de civiele maatschappij als opiniemaker, als medeinitatiefnemer van Charta 91, lid van Brusselse denktank Aula Magna, lid van raad van beheer van Zinnekeparade en voorzitter van vzw Brussels2030. Hij is de auteur van vele boeken. 

Over Magde De Meyer.
De Meyer is germaniste en stapte daarna in het onderwijs. Later werd ze vormingswerker bij het ABVV. Daar werd ze opgemerkt door Freddy Willockx, die haar de overstap naar de politiek deed maken.

De Meyer was tussen 1987 en 2007 drie keer lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Van 1983 tot 2012 was ze voor de SP/sp.a gemeenteraadslid van Temse. Daarna was ze van 2013 tot 2018 OCMW-raadslid van de gemeente. In de Kamer zette ze zich onder meer in voor dossiers rond borstkanker, dierenrechten en schuldbemiddeling.

Van 2008 tot 2014 werkte ze op het kabinet van voormalig federaal minister van armoedebestrijding Jean-Marc Delizée en Vlaams minister van armoede Ingrid Lieten.

De Meyer zet zich ook in voor AWEPA (Parlementairen voor Afrika) en ging daarvoor onder meer als internationaal waarnemer naar de Congolese verkiezingen in 2006.

In 2012 werd ze verkozen als voorzitter van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

In mei 2019 werd ze eveneens verkozen tot secretaris-generaal van de Europese afdeling van de Internationale Vrouwenraad.

In november 2020 nam ze afscheid van de Vrouwenraad.