09 feb 2019 20:00

Erotische verhalen van hier en uit de wereldliteratuur

Doorheen de eeuwen is er altijd erotische poezie en literatuur geschreven. Naar aanleiding van valentijn brengen we hiervan een bloemlezing van korte fragmenten, gecombineerd met eigen werk. Met oa
Piet Borms, Helgo Collyn, Donya Helal, Diederik Mechiels, Dirk Baeck,

En als special guest: Ildiko lorinczy

Toegang gratis

Organisatie: Masereelfonds Sint-Niklaas.