10 okt 2019 19:00

Uitpers wordt 20 jaar

Uitpers startte als webzine internationale politiek in het najaar van 1999. Met beperkte krachten en nog veel beperkter budget, hielden we het niet alleen vol, Uitpers anno 2019 mag bekeken en gelezen worden. Al 20 jaar voorzien geëngageerde analisten zoals Ludo De Brabander, Georges Spriet, Freddy De Pauw, Francis Vanden Berghe, Wim De Neuter(+), Frank Slegers, Francine Mestrum, Lode Vanoost en Paul Vanden Bavière diepgaande analyses over internationale en veiligheidskwesties die “kwaliteitskranten” al jaren niet meer brengen.

Deze herfst willen we dit jubileum samen met het Masereelfonds-Rode Kelder, waarop we steeds konden rekenen, vieren. En daarom nodigen Uitpers en Masereelfonds-Rode Kelder u uit op de feestelijke receptie.

We zullen het die avond ook hebben over de vraag die ons al 20 jaar bezighoudt: hoe de geringe belangstelling voor internationaal politiek nieuws op te voeren. Waarom evolueerden we van ‘De wereld ons dorp’ naar ‘Ons dorp, de wereld’.

Zoals Uitpers gratis leest, bieden Uitpers en Masereelfonds dit feestje ook gratis aan. Maar toch moeten we een beroep doen op uw sympathie om ons daarbij een beetje te steunen. Uitpers Bankrekeningnummer: BE73 8508 3127 6860, Bic: NICABEBB

Inschrijven verplicht op orhan@masereelfonds.be