27 nov 2018 20:00 € 8 | € 6

Tussen democratie en gemeenschap


Lezing door Matthias Somers
In de hedendaagse samenleving sluimert voortdurend een conflict. Tussen enerzijds het respect voor het democratische basisprincipe om recht te doen aan de veelheid van soms radicaal conflicterende visies op ‘het algemeen belang’ en ‘het goede leven’, en anderzijds het respect voor het verlangen om deel uit te maken van één gemeenschap.