16 okt 2018 12:15 - 16 okt 2018

Tussen de Soep en de Feiten

ACTUALITEITSLUNCH met auteur en voorzitter van StRaten Generaal Manu Claeys in de reeks Tussen de soep en de feiten

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat verkiezingen ook kunnen leiden tot de vernietiging van de democratie. En verkiezingen alleen volstaan niet als we het over een echt werkende democratie kunnen hebben. Inhoudelijke medezeggenschap door burgers, voorbij het loutere aanduiden van machthebbers, mag niet ontbreken. De omschakeling naar een meer participatieve democratie, waar burgers effectieve inspraak en controlerecht hebben, verloopt echter moeizaam. Dit brengt ons tot een belangrijke vraag voor ons tijdperk: welke weg willen we inslaan bij de uitbouw van onze democratie? Die van het populisme (waarbij burgerschap gereduceerd wordt tot kiezerschap) of die van bestuurlijke ruimte voor veelzijdig politiek burgerschap?

Gratis lezing + soep
Kan je er niet bij zijn? Volg de livestream hier op facebook!
Blijf je graag op de hoogte van de maandelijkse lunchlezing? Volg de FB-pagina van Tussen de soep en de feiten!

Zie ook https://soepenfeiten.weebly.com/

foto Manu Claeys: Koen Broos