18 sep 2018 12:15 - 18 sep 2018

Het Vlaamse onderwijs: zesjescultuur of mag het wat meer zijn?

Het Vlaamse onderwijs was heel lang wereldtop, maar vandaag rinkelen enkele alarmbellen. We verliezen onze wiskundetoppers in het secundair onderwijs en het begrijpend lezen in het lager onderwijs evolueert dramatisch. Nergens in Europa zijn leerlingen minder gemotiveerd. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor onze toekomstige welvaart? Kan de brede eerste graad ons helpen? Wouter Duyck zoomt in op ons onderwijs en pleit voor meer ambitie, met een hernieuwde focus op cognitieve basisvaardigheden.

Wouter Duyck is professor cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde een honderdtal artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften, over leren, lezen, meertaligheid en het brein. Hij is actief in het Vlaamse onderwijsdebat en ontwikkelt, in opdracht van de Vlaamse Regering, mee de Columbus-oriënteringsproef voor het hoger onderwijs.

Meer info: http://soepenfeiten.weebly.com/