15 mei 2018 12:15 - 15 mei 2018

Grote vragen over voeding en landbouw

lezing door Tessa Avermaete (KU Leuven)

Voedselzekerheid en voedselproductie doen zowel mondiaal als lokaal heel wat vragen rijzen. Zullen we erin slagen om voldoende voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking? Zal iedereen toegang hebben tot voldoende voedsel? Is ons voedsel wel veilig? Is intensieve landbouw slecht voor het milieu? Wat kan ik als burger doen? Deze vragen reflecteren een grote maatschappelijk bezorgdheid. De media bericht met de regelmaat van de klok over voedselschandalen, en tijdschriften staan bol van de allernieuwste diëten en voedingshypes. Hoe ga je als burger om met deze stroom aan informatie?

Tessa Avermaete beantwoordt deze en vele andere kwesties bij een kop soep.