20 feb 2018 12:15 - 20 feb 2018

Het Energiepact, een energiebeleid voor de toekomst?

actualiteitslezing door Mathias Bienstman (beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu)

Het energiepact zorgt momenteel voor politieke hoogspanning. De federale regering wankelde door de onenigheid over de kernuitstap. Wat is de inzet van het energiepact? Waarom is het zo moeilijk om de kerncentrales te sluiten? En hoe ziet een toekomstgericht energiebeleid eruit? Op die drie vragen antwoordt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu en auteur van het pas verschenen boek “Op eigen kracht: de bevrijding van gas, olie en kernenergie.” Hij gaat in op de belangen die spelen in de energiesector en de structurele trends die onze toekomst vorm geven.