16 jan 2018 12:15 - 16 jan 2018

Waarom mensen zoveel tijd investeren in of verliezen met sociale media

Lezing door prof. dr. Bart Pattyn (KULeuven

Wat maakt sociale media zo aantrekkelijk?  Waarom willen mensen voortdurend checken of er al iemand geantwoord heeft op hun laatst geposte bericht? Waarom openen we meerdere keren per dag onze vertrouwde website met nieuwsberichten? Je kan dat soort vragen niet beantwoorden zonder stil te staan bij de karakteristieke sociale betrokkenheid van mensen. Vanwaar komt die sociale betrokkenheid vanuit evolutionair oogpunt? Zijn dieren op dezelfde manier sociaal betrokken? Gegeven dat mensen een speciale sociale betrokkenheid vertonen, hoe moeten ze daarmee omgaan? Zijn er geen betere manieren om die nood aan sociale betrokkenheid te kanaliseren dan via sociale media? Bart Pattyn gaat in op deze vragen.

Prof. dr. Bart Pattyn is filosoof met een bijzondere interesse voor wat media doen met onze maatschappelijke verstandhouding. Hij ​is verbonden aan het Centrum voor ethiek, sociale en politieke filosofie en directeur van het Overlegcentrum voor ethiek (KU Leuven)

i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant, 30CC, Davidsfonds Academie, KUL, UPV vzw, Lannoo Compus en de Bib