19 okt 2020 19:30 - 21:15

Online – To Be or Not To Be? Kunstorganisaties tussen feit, fake & fictie

Omwille van de coronamaatregels hebben we slechts een beperkt aantal zitplaatsen.
Deze zitplaatsen zijn reeds voorbehouden voor de studenten die Studium Generale als keuzevak hebben.

U hoeft niets te missen!

U kan alle lezingen, zonder voorafgaande inschrijving, online volgen. Kort voor de lezing zal de link naar de online lezing op de site verschijnen. Tijdens de lezing kan u via de chatfunctie vragen stellen.

U kan de lezingen achteraf ook (her)bekijken. De opnames blijven beschikbaar op www.uantwerpen.be/studiumgenerale.

 

Lezing door: Johan Pas.
Doctor in de kunstwetenschappen en hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP Hogeschool).

Sprekers (Johan gaat in dialoog met) Idris Sevenans en Tomas Beaujean.
Beide zijn woordvoerders van de Antwerp Artist Run School (AARS).

To Be or Not To Be? Kunstorganisaties tussen feit, fake & fictie:
Kunstenaars hebben altijd een haat-liefde verhouding gehad met officiële instituten als musea en academies. Vanaf de late jaren 60 vertaalde die houding zich in een artistieke praktijk die bekend staat als ‘institutionele kritiek’. Die bestond erin dat de kunstenaar de instituten op een kritische en creatieve wijze op de korrel nam, vaak binnen de muren van dat instituut zelf.

Soms gingen kunstenaars zover fake-instituten op te richten, als een persiflage of parodie van de echte kunstinstellingen. Een beroemd voorbeeld is het fictieve Musée d’art moderne – Département des Aigles (1969-1972) van de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers.

Daarnaast ontwikkelden kunstenaars ook alternatieven voor het gangbare kunstonderwijs, en stelden ze daarmee de conventionele kunstacademies in vraag.

In deze lezing wordt aan de hand van concrete voorbeelden een beeld geschetst van deze hybride praktijken. Daarnaast gaat de spreker in dialoog met Idris Sevenans en Tomas Beaujean, woordvoerders van de Antwerp Artist Run School (AARS).

In samenwerking met:
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Masereelfonds Universiteit Antwerpen, Humanistisch Verbond, Kekulé-cyclus, Verbond der Vlaamse Academici.

Meer informatie: andre@masereelfonds.be