18 dec 2017 19:45

The future of water(eco)systems

Het belang van water, lezing door Peter Goethals (Ugent)
Waterecosystemen hebben talrijke maatschappelijk functies. Evenwel is het een steeds grotere uitdaging om de functies efficiënt te combineren. Via wetenschappelijk onderzoek over de samenstelling en interacties binnen dergelijke systemen wordt nagegaan hoe deze systemen optimaal geëxploiteerd kunnen worden, zonder nefaste gevolgen voor toekomstig gebruik. Zowel ecologische inzichten als nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan dergelijke beschermingsmaatregelen en de duurzaamheid van het milieu in het algemeen. Deze lezing door professor waterecologie Peter Goethals geeft een overzicht van enkele sleutelconcepten inzake aquatische ecosystemen, evenals vaak voorkomende bedreigingen en mogelijke oplossingen.
I.s.m Vlaamse Club Brussel en VTBKultuur.