16 nov 2017 20:00

Teleurdeugd

Een film over Marius, een jonge twintiger die de weg kwijt is en zichzelf dreigt te verliezen. Een ingebeelde metgezel voert hem mee naar diepe dalen en surrealistische hoogtepunten, waardoor de twee een diepe verbintenis ervaren. Slagen ze erin om zich te verzoenen met elkaar en terug een plaats in te nemen in de samenleving?

Teleurdeugd vertelt over de alomtegenwoordige thematiek van depressie en psychologische problemen zonder dit op een al te moraliserende manier te doen. Wij proberen geen antwoorden of oplossingen aan te bieden maar eerder uit te nodigen tot reflectie en dialoog. Teleurdeugd wil een tegenwicht zijn voor de manier waarop psychische problematiek in de media aan bod komt en op een vernieuwende manier het taboe rond het thema te doorbreken.

Na afloop van de film zal een nabespreking gebeuren door een lid van het Teleurdeugd-team. Hierbij zal u als kijker de mogelijkheid krijgen om uw beleving van de film te delen, in dialoog te gaan met ons en andere toeschouwers of vragen te stellen. Wij willen de indruk die de film op het publiek nalaat zo goed mogelijk kaderen om zo hopelijk tot nieuwe inzichten te komen of een breder beeld te scheppen rond de thematiek.

Naam spreker : Sofie Blomme en/of Tom Gaublomme

Deze activiteit is gratis
Info & inschrijven: ann-sophie@masereelfonds.be

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. De Buren van de Abdij, Vermeylenfonds