14 nov 2017 19:30 - 00:00

Tegenlicht Meet Up 9000

In het najaar van 2017 starten Masereelfonds, ACV Oost-Vlaanderen in samenwerking met Timelab, Herberg Macharius en de VPRO een reeks filmavonden met debat: Tegenlicht Meet Up. Elke 2de dinsdag van de maand gaan we in gesprek met elkaar, wisselen we van gedachten over het thema van de aflevering.
Tegenlicht is toekomstjournalistiek: een reeks informatieve programma’s waarin nieuwe ideeën en trends binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap worden onderzocht, uitgegeven door VPRO.
Tegenlicht Meet Up is een formule die in Nederland al in meer dan 25 steden plaats vindt. Soms eenmalig, maar meestal op regelmatige basis, spannen burgers er zich op vrijwillige basis in om de onderwerpen die in VPRO Tegenlicht aan bod komen naar lokaal niveau te vertalen.

Er is een bar, fijne mensen en uitermate boeiende onderwerpen!

Deze Tegenlicht Meet Up is Karim Zahidi onze wildcard gast hij kiest, voor de docu ‘Na de revolutie‘.
In 2010 begon in Tunesië het massale volksprotest tegen dictator Ben Ali. Het protest verspreidde zich razendsnel over de Arabische wereld: overal kwamen mensen op straat tegen dictatoriale régimes met politieke en sociale eisen. De protesten bleven niet beperkt tot de Arabische wereld. In verschillende andere landen was er zeer zichtbaar protest – pleinbezettingen, massale demonstraties – tegen de besparingsmaatregelen en sociale afbraak. Maar wat is de balans na het wegebben van het zichtbare en massale protest en hoe kan het activisme in een nieuwe context worden verder gezet? In deze documentaire blikken activisten uit verschillende landen zelfkritisch terug op die periode van verzet en protest en illustreren hoe ze hun activisme op verschillende manieren blijven beoefenen. Wat deze documentaire uniek maakt is het feit dat deze activisten de belangrijke politieke vraag “hoe zich te verhouden tot de institutionele macht” centraal stellen. Het is een vraag die ook vandaag bij ons uiterst relevant blijft.

Deze avond wordt gemodereerd door historica en journalist, Tina De Gendt.

Meer info over VPRO Tegenlicht en Meet Up? Surf zeker eens naar vpro – Tegenlicht

Blijf op de hoogte via het facebook event

Info: ann-sophie@masereelfonds.be
Gratis inkom

Data: dinsdag 12/12, 09/01 telkens om 19u30

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Timelab, ACV Oost-Vlaanderen en Herberg Macharius