07 jun 2018

Tax Justice Day: actiedag voor eerlijke belastingen

Marktfundamentalisten hebben een nieuwe ‘feestdag’ verzonnen: Tax Freedom Day. Volgens de ultraliberale visie betekent deze dag, dat overigens op 7 juni valt, dat men tot dan voor de overheid gewerkt heeft (overheidsbeslag en belastingen) en dat je inkomsten vanaf die dag wel voor jou zijn. Vanaf die dag zou je bevrijd zijn van de overheid die ‘uw geld’ zou uitgeven en jou zou ‘uitzuigen’. Deze verwrongen visie gaat volledig voorbij aan de verdelende en sociale functie van belastingen, de solidariteit tussen mensen, en aan de waarheid dat belastingen via een omweg terug terechtkomen bij de meerderheid van de mensen onder de vorm van openbare dienstverlening zoals onderwijs, gezondheid en transport… Het afgestane deel van de loon is in die zin een collectieve financiering van diensten waar iedereen bij gebaat is. Het (collectief) geproduceerde rijkdom zou daarom best zo eerlijk mogelijk aangewend worden ten voordele van de meerderheid van de bevolking.

Om voor eerlijke belastingen te pleiten, stellen wij ons Tax Justice Day voor tegenover de verraderlijke Tax Freedom Day. Het Masereelfonds schaart zich achter de doelstellingen van het Financieel Actie Netwerk, en zal mee campagne voeren op 7 juni, en erna, om te pleiten voor eerlijke, progressieve belastingen en strijd tegen fiscale fraude en belastingparadijzen. Het campagnekrantje, waarin de ware toedracht van de zwarte economie, belastingfraude en belastingparadijzen uitgelegd wordt, en waarin onze solidaire antwoorden op armoede, herverdeling en sociale vooruitgang staan, zal in tienduizenden exemplaren verspreid worden in tientallen stations in heel België. Contacteer ons om op 7 juni mee te helpen met deze campagne, of vraag naar uw pakketje die je in uw eigen omgeving kan verspreiden. Klik hier voor het campagnekrantje.