01 jun 2018 19:30

Dader: Belgische regering. Slachtoffer: justitie

Sinds 2014 heeft justitie 20% moeten besparen. Vredegerechten gaan sluiten, remgelden worden ingevoerd, hogere gerechtskosten… De regeringsmaatregelen kunnen niet onschuldig zijn. Hun effecten zijn moeilijkere toegang tot justitie, ophogende dossiers, onderbezetting en magistraten die onder druk staan. Klassenjustitie en wet van de sterkste zijn reële gevaren. Met experten bekijken we hoe het neoliberale beleid effect heeft op de justitie en de rechtspraak. Zijn onafhankelijkheid en rechtvaardigheid nog gegarandeerd? Met advocate Mieke Van Den Broeck (Progress Lawyers), filosofe Karin Verelst (constituante.be) en moderator ere professor aan de Ugent Michel Vanhoorne (Links ecologisch Forum). Deze activiteit vindt plaats in het kader van TamTam, een informatie-campagne die focust op de gevolgen van besparingen en het marktdenken op de publieke dienstverlening, ons welzijn, maar ook de maatschappelijke verhoudingen en de democratie. Gratis toegang. Deuren open vanaf 19u, start 19u30.