1 jun 2018 19:30

Tamtam campagne: protestgeluiden voor justitie

Tam Tam is een nieuw campagneplatform bestaande uit verschillende sociale en middenveld organisaties en bewegingen, academici, activisten en studenten. Ze voeren informatiecampagnes om de neoliberale politiek van de afgelopen regeringen aan te klagen en alternatieven aan te reiken. In het bijzonder klagen ze de besparingen en het marktdenken aan en welke gevolgen dat dat heeft op de publieke dienstverlening, ons welzijn, maar ook de maatschappelijke verhoudingen en de democratie. Rechten zijn niet in beton geschreven en verworvenheden en vrijheden staan onder druk. De begrippen ‘vrijheid’, ‘basisrecht’ en ‘natuurrecht’ verschuiven, alsof de mens niet meer zoekt naar bevrijding maar terug plooit naar “lijfbehoud”. Daartegenover stelt TamTam zijn oplossingen en alternatieven. In de voordracht en debat van vandaag gaat het specifiek over justitie, gebracht door academici in de rechten. De campagne behelst ook andere domeinen die aan bod zullen komen