02 mei 2018 19:30

Tamtam campagne: protestgeluiden voor de arbeidsmarkt

Tam Tam is een nieuwe campagne die getrokken wordt door verschillende sociale en middenveld organisaties en bewegingen, academici, activisten en studenten. De informatiecampagnes stellen de besparingen en het marktdenken aan de kaak en de gevolgen ervan op de publieke dienstverlening, ons welzijn, maar ook de maatschappelijke verhoudingen en de democratie die door het neoliberalisme aangetast worden. Daartegenover stellen ze hun oplossingen en alternatieven. De campagne behelst vele domeinen, maar vandaag ligt de focus op de arbeidsmarkt. Rudy Janssens (ACOD Brussel) en Gabriel Maisin (economist, UCL) gaan met elkaar in debat, gemodereerd door Alexandra Van Reusel (TamTam). De besparingen en de pensioenplannen van de regering zullen bediscussieerd worden en men zal zich de vraag stellen: wie profiteert van het neoliberalisme, de flexibiliteit…  Er zijn een massa aan concrete alternatieven die niet alleen wenselijk maar ook realiseerbaar zijn: om werk te delen en beter te leven, om onze planeet te beschermen, om werk te maken van superdiversiteit, om gebruik te maken van nieuwe technologieën die niet bedreigend zijn, om de publieke diensten van de toekomst te bedenken.