30 mrt 2019 10:30

RIGHT(S) HERE!

Burgertribunaal en Forum der alternatieven
Op 30 maart is er deze denkdag / studiedag / ontmoetingsdag waar we de belangrijkste actuele problematieken en vraagstukken bespreken en waar we samen nadenken over mogelijke alternatieven of oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.
We kleden deze dag in als een tribunaal, waar we de balans opmaken van het beleid, met getuigenissen, experten en zelfs twee heuse rechters.
In de namiddag gaan we dan dieper in op de alternatieven die vandaag bestaan, in kleinere groepen gaan we verder in gesprek met kenners die toelichting kunnen geven bij belangrijke beleidsvoorstellen.
Op deze dag sluiten we ook onze grote enquête af ‘Stem niet alleen op mensen, stem ook op ideeën’: www.art23.be.

PROGRAMMA
Voormiddag: Burgertribunaal
Aan de balie? getuigenissen, advocaten, beschuldigden en experten.
Doel van dit proces? Hoe komt het dat we op verschillende vlakken voor enorme uitdagingen staan? Is er een bepaalde logica die ervoor zorgt dat de planeet opwarmt en de ongelijkheden toenemen? Wat zijn daar de gevolgen van en wie draagt die? Op deze vragen gaan we verder in en we schuiven oplossingen naar voor die gekozen werden uit de enquête op www.art23.be.
Thema’s die aan bod komen:
Klimaat, werk, sociale rechtvaardigheid, zorg, discriminatie, belastingen.
Namiddag: Forum der alternatieven
Eerlijke belastingen, toegankelijke zorgverlening, werkbaar werk, een oplossing voor sociale ongelijkheden, een antwoord op de opwarming van de aarde, en ga zo maar door. Hoe geraken we daar?
Ga in kleine groepen in gesprek met allerlei experten over elk van deze thema’s! Samen onderbouwen we de concrete alternatieven en wapenen we onszelf om de discussies aan te gaan.
Kom af met je vrienden en collega’s om samen in gesprek te gaan over de richting die we moeten uitgaan. Voor het klimaat, sociale rechtvaardigheid en een menselijk migratiebeleid!

Schrijf je hier in