7 mrt 2020 10:00 € 10 | € 10

Democratie – Interactieve debatten

Democratie: weinig woorden hebben historisch zoveel verschillende betekenissen gekregen. Ook in onze tijd en in ons landje gebruiken burgers, journalisten en denkers (politicologen, filosofen, …) het woord, er van uitgaande dat iedereen hetzelfde er onder verstaat.

De betekenis van democratie volgens de van Dale:
de·mo·cra·tie (de; v; meervoud: democratieën) 1staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent

Tijdens deze studiedag belichten wij verschillende vormen van democratie. Wij nodigen het publiek uit om mee met ons na te denken en van gedachte te wisselen. De dag wordt opgedeeld in 3 delen.
In de voormiddag 3 debatten vanuit verschillende invalshoeken en in de namiddag 3 participatieve gesprekstafels met als afsluiter een plenair gedeelte waarin de bevindingen van de dag worden samen gebracht.

Gelieve HIER vooraf in te schrijven (voor 2 maart) en jouw keuze gesprekstafel op te geven.
info+: info@masereelfonds.be

9:30 – onthaal
10:00 – 12:30 – Inleiding en debatten

Debat 1 – Hoe kan het volk zijn macht laten gelden?
Manu Claeys (Straten Generaal),  Eric Van de Putte (vzw Meer democratie), Filip De Rynck ( Prof. Bestuurskunde UG ), Joël De Ceulaer (Journalist),

Debat 2 – Democratie en mensenrechten in internationaal perspectief
Gaston Meskens ( Onderzoeker moraalfilosofie UG), Ludo De Brabander (vzw Vrede), Nancy Libert (ACOD Onderwijs), Pieter Stockmans (journalist MO, specialiteit Oost Europa)

Debat 3 – Rol van het middenveld in relatie tot democratie
Patrick Humblet (Prof. Arbeidsrecht UG), Sandra Rosvelds (beweging.net), Thomas Decreus (De Wereld Morgen),  Katrien Neyt (Algemeen Secretaris ABVV OVl)

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:00 – Participatieve debatten

Tafel 1 – Representatieve democratie, gebreken en mogelijke verbeteringen

Tafel 2 – Burgerparticipatie

Tafel 3 – Rol van het middenveld

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 16:00 Plenaire zitting Rapportering van de discussietafels en reacties van het sprekerspanel, o.l.v. Saïda Isbai (ACV, HbH)

16:00 Slotwoord en receptie