25 nov 2022 09:30

Studie- en netwerkdag Rechtvaardige Fiscaliteit

Op het programma:
– FISCALITEIT en belasting van vermogen
– KOOPKRACHT geen zaak van inkomen alleen
– KLIMAATRANSITIE dringend en sociaal
– INTERNATIONALE FISCALITEIT een kans of een belemmering

We willen een rechtvaardig fiscaal systeem waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een fiscaal systeem dat de middelen genereert voor publieke dienstverlening een sociale bescherming en een rechtvaardig klimaatbeleid. Op deze studie- en netwerkdag wisselen we kennis uit en zoeken manieren om doorstroming en samenwerking te versterken.

FISCALITEIT en belasting van vermogen
Zo’n 80% van de mensen is voor een belasting van vermogen. Steeds weer blokkeert de beslissing. Het aandeel van belasting op vermogen in de fiscaliteit wordt door tegenstanders telkens overdreven. Welke keuze: belasting op winst uit vermogen of op het vermogen zelf ? Wat willen we ermee bereiken? Wat brengt het op, een peulschil of een echte game-changer? Is de eis voor belasting van vermogen uitvoerbaar? We gaan in gesprek met Johan Seynaeve , militant ACOD financiën.

KOOPKRACHT geen zaak van inkomen alleen
Dat koopkracht een zaak is van zowel inkomen als uitgaven hoeft in deze crisistijd geen uitleg. Hoe zit het nu met het inkomen van werkende mensen en van mensen met een uitkering sociale zekerheid (pensioen, ziekte, werkloosheid). Welke systemen en welk beleid is er nodig om koopkracht te beschermen en te verbeteren? Hoe zit het met onze “welvaarstaat”? Hoe kunnen we er samen op vooruit gaan ? Welke specifieke rol speelt rechtvaardige fiscaliteit? We gaan in gesprek met Bea Cantillon, em-professor UA en KUL, en met Michel Debruyne, vertegenwoordiger Decenniumdoelen.

KLIMAATRANSITIE dringend en sociaal
Klimaatopwarming en andere milieuproblemen vormen een fundamentele bedreiging. Tegelijk kampte een vijfde van de Belgen al vóór de huidige crisis met energiearmoede. Het beleid moet sociale en klimaatrechtvaardigheid dus samen aanpakken. In welke mate kan fiscaliteit hiertoe bijdragen? Hoe “duurzaam” is ons belastingstelsel vandaag? En kunnen milieu- en sociale doelstellingen elkaar versterken? We gaan in gesprek met Kris Bachus van HIVA (KU Leuven), en met Sacha Dierckx van studiedienst ABVV.

INTERNATIONALE FISCALITEIT een kans of een belemmering
Wereldwijd verliezen overheden jaarlijks 500 miljard euro via belastingontduiking. Multinationals en grote vermogens maken ‘dankbaar’ gebruik van verschillen en (achter)poorten in de fiscale regelgeving. Er werden al enige stappen gezet om een eenvormig speelveld te verkrijgen. Hoe kunnen we de grote spelers aanpakken? We gaan in gesprek met Jean Saldanha, van eurodad en met Femmy Thewissen, van 11.11.11.

 

PROGRAMMA

9u30: Onthaal

09u45: Rechtvaardige Fiscaliteit: doelstellingen van de dag

10u00 tot 12u15 : We scherpen onze kennis aan !
De moderator van de dag, Tine Hens (MO) gaat in gesprek met experten.

12u15 en 13u15: Middagpauze met broodje en drankje

13u15 tot 14u30: Werkgroepen
In parallelle werkgroepen gaan we samen met de experten dieper in op de vier thema’s. We kijken ook hoe we samenwerking kunnen versterken om meer impact te hebben.

14u45 tot 15u15: Call to action
Een korte ‘wat te doen’ uit de werkgroepen. Vooral de concrete verdere actie voor rechtvaardige fiscaliteit in het kader van de plannen van de regering en Europa.