01 mrt 2018 20:00 - 01 mrt 2018 € 4 | € 5

Brussel vanuit kikkerperspectief

Auteur Marcel Rijdams over Stadschap Brussel.

Het jongste boek van Marcel Rijdams “Het stadschap Brussel, kritische bespiegelingen over het stedelijke landschap” is de aanleiding voor deze avond.

Marcel zal het hebben over Brussel en de vooroordelen en clichés die er over bestaan. Kortom, Brussel vanuit kikkerperspectief. 

Na de korte lezing is er een panelgesprek met ir. Marc Martens, architect en ruimteplanner, zaakvoerder bureau voor architectuur en planning, met ir. Wouter Nilis, architect en zaakvoerder van bureau T’Jonck, en met Annette Kuhk verbonden aan de KULeuven Architectuur en Maatschappij. Guy Hendrix begeleidt het debat. 

Als inleiding:

Het stadschap is een belangrijk archiefstuk. De kronkels en vormen van straten en pleinen zijn getuigen en dikwijls even zo vele littekens van de geschiedenis van de stad. Gebouwen zijn getuigen van hun tijd, ook al is hun functie in de loop der tijden veranderd, ook al zijn zij inmiddels vele keren verbouwd en is de leesbaarheid van hun verhaal soms vervaagd.

Het boek buigt zich over de archeologie van de toekomst of de recente metamorfosen van de stad, nieuwe architectuur, nieuwe gezichten, merkwaardige ingrepen, zowel positieve als van een kritische noot te voorziene ‘ongelukjes’. Het gaat vooral over tastbare realisaties, met tussendoor ook al eens een (kwaad) woord over plannen en speculaties. Deze publicatie vormt een rijk geïllustreerde bijdrage met commentaren en bespiegelingen bij het veranderende stadschap, het stedelijke landschap, zoals het zich vandaag aan onze blik voordoet. Meteen laat ze zien hoe Brussel ook anders had kunnen of nog kan zijn.