07 feb 2019 14:00 € 5 | € 5

Staatsveiligheid – inlichtingendiensten en democratie

Lezing door Prof. Marc Cools, Criminologie UGent?

De Belgische staatsveiligheid is de tweede oudste ter wereld en één van de meest besproken overheidsdiensten. Hoe komt het dan dat we er zo weinig over weten? Prof. Dr. Marc Cools schetst het ontstaan en het juridisch kader van onze veiligheidsdiensten. Aan de hand van enkele naar buiten gekomen spraakmakende gebeurtenissen geeft hij een inzicht in wat deze diensten precies doen. Beschermen of bedreigen ze onze privacy? En hoe verhouden ze zich tot de democratische rechtsstaat?