16 sep 2023 14:00 - 23 sep 2023

SOS Open Ruimte – Groene gordeltocht

Het Brugs stadsbestuur pakt uit met een nieuw Beleidsplan Ruimte Brugge. “De open ruimte wordt het richtsnoer van de toekomstige ruimtelijke ordening”, zo luidt het. Mooi zo, op het eerste gezicht. Maar wat gebeurt er ondertussen in de praktijk? Grote gebieden open ruimte, worden bedreigd. Het Chartreusegebied in Sint-Michiels. Maar ook het open gebied bij de Blankenbergse Steenweg (50 tot 80ha), de Spie (meer dan 40 ha) en de Dudzeelse Polder (meer dan 150 ha).

Veel mensen in de regio kennen deze gebieden niet of nauwelijks. Daarom wordt een fietstocht georganiseerd met deskundige begeleiding door de drie gebieden ten noorden van Brugge. Begeleiding door Tom Vermeersch (projectcoördinator en streekkenner) en Wim Van Isacker (projectleider open ruimte projecten).