15 mrt 2018 19:00 - 15 mrt 2018

Solidariteit in superdiversiteit

Vlaanderen is vandaag superdivers geworden. In onze steden – zeker in bepaalde wijken ervan – is er amper nog sprake van een culturele meerderheid. Als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer of jeugdwerker worden we daarom allemaal geconfronteerd met culturele verschillen.

Hoe er nieuwe vormen van solidariteit ontstaan in deze situatie van superdiversiteit was het thema van het grootschalige DieGem-onderzoek. Dat bestudeerde 32 verschillende plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar ontmoeten. Concreet gaat het om een brede waaier aan scholen, bedrijven, buurtpleintjes, sociale woonwijken, sportclubs, jeugdprojecten, enz. Het nieuwe boek Solidariteit in superdiversiteit. Handvatten voor concrete actie (N. Schuermans, J. Vandenabeele, S. Oosterlynck, M. Jans & D. Holemans, eds., Acco i.s.m. Denktank Oikos) brengt op een praktijkgerichte manier de resultaten van dit onderzoek.

Met deze avond richten we ons tot studenten, praktijkwerkers en iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe praktijken van solidariteit op de plekken waar ze zelf actief zijn.

Programma: – Presentatie inhoud boek door Joke Vandenabeele en Nick Schuermans, met o.a. een film over een van de onderzochte cases – Publiek debat met de aanwezigen over handvatten voor concrete actie