18 okt 2022 12:00 € 5 | € 5

Soep en feiten

Sta bij een kom dagverse soep stil bij de actualiteit. Tijdens Soep & Feiten zoomt een gastspreker op een hot topic in terwijl je tijdens je lunchbreak van een kom soep en je eigen boterhammen geniet. De thema’s zijn divers: geschiedenis, (wereld)politiek, maatschappelijke vraagstukken, economie, wetenschap … En de link met Brugge is nooit veraf!

Spreker is Ann Vandenbroucke over afval en de circulaire toekomstplannen van het IVBO, afvalverwerkingsbedrijf Brugge.