09 nov 2021 12:15 € 5 | € 5

Soep en feiten

Een gastspreker zoomt in op een hot topic terwijl je een kom soep en je eigen boterhammen verorbert. De thema’s zijn divers : geschiedenis, (wereld)politiek, maatschappelijke vraagstukken, economie, wetenschap, Brugge…