10 mei 2022 12:15 € 5 | € 5

Soep en feiten

Sta bij een kom dagverse soep stil bij de actualiteit. Tijdens Soep & Feiten zoomt een gastspreker op een hot topic in terwijl je tijdens je lunchbreak van een kom soep en je eigen boterhammen geniet. De thema’s zijn divers: geschiedenis, (wereld)politiek, maatschappelijke vraagstukken, economie, wetenschap … En de link met Brugge is nooit veraf!

Patrick Willems, professor hydraulica aan de KU Leuven, probeert Vlaanderen al meer dan 10 jaar bewust te maken van de eigen kwetsbaarheid door watertekort. Hij schetst de algemene uitdagingen van klimaatveranderingen en de impact op ons watersysteem, met een bijzondere focus op Brugge en de kustregio.