25 mei 2022 19:30

Sociaal werk: ook politiek? Film-en debatavond

Als sociaal werker of hulpverlener (in spé) krijg je dagelijks te maken met sociale problemen. Vaak zijn die het gevolg van armoede. Slechte huisvesting, het gebrek aan een degelijk inkomen, gezondheidsproblemen, middelengebruik enz.
Je bent gedreven om de leefwereld van je cliënten te verbeteren. Je streeft naar sociale verandering en ontwikkeling, empowerment en emancipatie, mensenrechten, diversiteit… Maar kan je armoede ook de wereld uit helpen?
Moet je (als sociaal werker) vooral cliënt per cliënt goed begeleiden, of mag je verder kijken dan het individu?
Mag jij je politiek uitspreken over het beleid vanuit de dagelijkse realiteit? Of is dat enkel voor politieke professionals?
Op deze avond gaan verschillende sprekers hierover in debat.
Daarna tonen we de film ‘Crip camp: a disability revolution’.
Over een radicale beweging voor mensenrechten.
Toegang is gratis.