26 aug 2018 14:00 - 26 aug 2018 € 6 | € 8

Sint-Romboutskerk: religieuze symbolen en maatschappelijke vragen

Rondleiding door gids Erik Nobels

Wanneer een gezin enkele tientallen jaren in een huis woont, is de kans groot dat er niet alleen schilder- en behangwerken werden uitgevoerd, maar ook wezenlijke verbouwingen aan de keuken, de badkamer enzovoort. Een deel van die verbouwingen zijn te verklaren door nieuwe comforttechnologieën: andere wijzen van koken, andere wijzen van verlichting, ….  Bij andere verbouwingen schuilt er naast een vermindering van het kostenplaatje ook een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel in. We maken onze huizen duurzamer en weer andere verbouwingen wijzen op een gewijzigd smaakgevoel. De Sint-Romboutskerk is al honderden jaar het huis van God en doorheen de eeuwen vonden er in de inrichting grote wijzigingen plaats. Bij de zoektocht naar littekens in het kerkgebouw en opmerkelijk meubilair bespreken we de maatschappelijke achtergrond van sacramenten, rituelen en gebeden. We toetsen die af met gebedsgebouwen en rituelen van andere levensbeschouwingen.

i.s.m. Omgevingsfilosofie