23 okt 2018 20:00 € 3.25 | € 6.5

Sigmaplan voor een veilige en natuurlijke Schelde

Lezing door Elias Verbanck, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel traag maar zeker. Het risico op zware stormen groeit. Het toenemend overstromingsgevaar kan bewoners van rivierdelta’s en kustzones bedreigen. Ook bij ons, waar de Schelde in open verbinding met de Noordzee staat, bestaat dergelijk overstromingsgevaar. De Vlaamse overheid werkt aan het Sigmaplan waarbij het rivierengebied door dijken en overstromingsgebieden beschermd wordt. Het huidig Sigmaplan heeft ook aandacht voor de typische natuur van getijdenrivieren en riviervalleien. We hebben bijzondere aandacht voor de invloed van het Sigmaplan op Lokeren.