15 nov 2017 19:30 - 00:00

1917 De Russische revolutie: honderd jaar geleden. Door Hendrik Vermeersch

Tien dagen die de wereld deden wankelen

Dit jaar herdenken we het honderdjarig bestaan van de Russische revoluties. Revoluties? Ja, want in 1917 zijn er twee geweest in Rusland. De eerste in februari, die een achterlijk en autoritair regime omverwierp en de tweede in oktober die het kapitalisme afschafte en het einde bespoedigde van die massale slachting die het leven kostte aan bijna twintig miljoen mensen: de Eerste wereldoorlog. Russen, deze revoluties? De revolutionaire golf ontstaat zeker in Rusland, maar vanaf 1918 breidt ze uit naar Duitsland en in 1919 bereikt ze Hongarije, vanwaar ze Italië aansteekt. Gans Europa, België inbegrepen, werd tussen 1918 en 1921 dooreengeschud door sociale onrust zonder weerga. Vanuit deze gigantische strijd om de burgerlijke orde, zijn grootse sociale en democratische verwezenlijkingen ontstaan. België werd dooreengeschud door onophoudelijke stakingen en de heersende klasse vreesde een revolutionaire aanval. Dank zij deze strijd bekwamen de arbeiders het universeel stemrecht voor mannen, het recht op staking, de achturendag, de indexatie van de lonen, een progressieve schaal in de belastingen en de eerste werkloosheidsuitkeringen.

Inkom: vrije bijdrage.

In samenwerking met August Vermeylenfonds.