24 apr 2018 20:00 - 24 apr 2018 € 3.25 | € 6.50

Ruimte in Vlaanderen en in Lokeren

Steden worden vaak beschouwd als de oorzaak van vele sociale en ecologische problemen. Erik Rombaut is bioloog en prof. aan de architectuuropleiding van de KU Leuven. Hij deelt zijn inzichten over de stad van de toekomst. Wat is er nodig om aan grote groepen een aantrekkelijke, klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving met beperkte ecologische voetafdruk te bieden? Nadien focussen we op Lokeren. Fred Van Remoortere is actief bij ABLLO en schetst een toekomstbeeld voor een ecologische uitbouw van de Lokerse stationsomgeving. ABLLO behartigt de belangen van natuur en milieu in het Waasland.