18 sep 2018 20:00

Rosa Luxemburg: Een vrouw om te vermoorden

Door Gerlinda Swillen

Pools, joods en rood, zo kan je Rosa Luxemburg omschrijven. In geen enkele taal hield ze haar mond. Was ze klein, dan klom ze op een stoel en sprak ze zowel leiders van de Socialistische Internationale partijen als de massa toe. Economie, biologie, literatuur, politiek, … het interesseerde haar allemaal. Zingen deed ze in duet met Camille Huysmans. Haar politieke artikels werden in binnen – en buitenland gelezen. Ze leerde de arbeiders in de partijschool denken en handelen. Valt het dan te verwonderen dat het Duitse keizersregime voor de Eerste wereldoorlog en de burgerlijke machthebbers er na Rosa Luxemburg lastig vonden? Gevangenschap noch bedreiging konden haar revolutionair elan stuiten. Man kon haar honen, mishandelen en vermoorden, maar gestraft werd men er niet voor. In de vieringen rond de Eerste Wereldoorlog past het deze vrouw te herdenken, die zulke slachting wou voorkomen en streed voor een leefbare wereld voor allen.

Toegang gratis

Organisatie: Masereelfonds Hemiksem