08 jun 2023 19:30 - 21:00 € 17 | € 12

Revolutie! Zingen als daad van verzet – Politieke liederen uit revolutietijd – Camerata Trajectina

Met tromgeroffel en kanonschoten verandert de Franse revolutie het aanzicht van Europa. Weg met de rijke alleenheersers, de burger aan de macht! De jaren rond 1800 zijn ook voor de Lage Landen een tijd vol conflicten, maatschappelijke veranderingen en politieke omwentelingen. Patriotten staan tegenover prinsgezinden in het noorden, terwijl in het zuiden de statisten en vonckisten de wapens opnemen tegen de keizersgezinden. Met Napoleon komt daar nog een buitenlandse partij bij.
Camerata Trajectina maakt de complexiteit van deze geschiedenis hoorbaar en voelbaar. Taal, politiek, cultuur; muziek loopt overal dwars doorheen. Het lied is explosief materiaal: het stookt de menigte op, het zet de tegenstander te kakken, het verkondigt het evangelie van iedere partij. Daar waar muziek en tekst samenkomen gaat het bloed sneller stromen.
Dit concert is het resultaat van een samenwerking tussen de musici van Camerata Trajectina en dr. Renée Vulto, letterkundige en musicologe. Binnen het onderzoeksproject ‘Singing Communities’ deed zij onderzoek aan de Universiteit Gent naar de politieke liedcultuur tussen 1780 en 1815. Nieuwe bronnen werden ontdekt en worden nu ten gehore gebracht. Het ensemble zal uit volle vorst zingen over revolutie, feest, verzet en ‘vaderland’. Sluit je bij ons aan!
Dit concert wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuningn van de UGent (Bijzonder Onderzoeksfonds & Faculteit Letteren & Wijsbegeerte). De organisatie is in handen van de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent (afdeling Nederlandse literatuur) en de onderzoeksgroep GEMS, met medewerking van Jacobus Cultuurkerk vzw en het Masereelfonds (afd. Gent).