16 okt 2017 19:30 - 00:00

Revolutie in de Aardwetenschappen

Lezing door gewoon hoogleraar geologie Manuel Sintubin (KUL) in het kader van het Studium Generale: Revolutie

Earthrise, 24 december 1968. Deze foto, genomen door astronauten tijdens de Apollo 8-missie, veranderde voorgoed de manier waarop de mens naar de aarde kijkt. Boven het dorre maanlandschap vol met inslagkraters verschijnt een heldere ‘blauwe knikker’ tegen de gitzwarte achtergrond van de onmetelijke ruimte. Onze planeet was niet langer een steenplaneet. De mens ontdekte een uiterst kwetsbare planeet omgeven met een flinterdunne atmosfeer die het leven op onze planeet mogelijk maakt. Deze meer globale kijk op Aarde heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot het besef dat het leven op aarde een uitermate actieve rol heeft gespeeld – en nog steeds speelt – in een complex spel van terugkoppelingen met de atmosfeer, hydrosfeer en geosfeer om de planeet leefbaar te houden… nu al voor meer dan 3 miljard jaar. Het concept van een levende planeet zag het licht. Manuel Sintubin is onder andere gewoon hoogleraar verbonden aan de K.U.Leuven. Hij is professor in de Geodynamica, actief binnen de Departement Aard- en Omgevingswetenschappen. In zijn onderzoek legt hij zich voornamelijk toe op het doorgronden van geodynamische processen in de midden- en bovenkorst (tot 15 à 20 km diepte) die zich voordoen tijdens de ontwikkeling van gebergten.

Stadscampus UA, gebouw R, Aula R.002

Inschrijving: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be
Meer info: www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/permanentevorming/lezingenreeksen/studium-generale

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Universiteit Antwerpen e.a.