21 sep 2020 09:00 - 10:00

Recht op een thuis voor iedereen

Op woensdag 26 augustus 2020 stuurde Hart boven Hard Brussel onderstaande oproep naar de Brusselse regering omtrent het recht op huisvesting. Dat vormde meteen het startschot van hun campagne rond huisvesting naar het brede Brusselse middenveld.
Op 21 september zal Hart boven Hard Brussel met alle organisaties die de oproep ondertekenden actie voeren aan het Brussels parlement bij de start van het nieuwe parlementair werkjaar.

Oproep aan de Brusselse regering

De Brusselse regering heeft in haar beleidsverklaring enkele huisvestingsmaatregelen aangekondigd die in de goede richting gaan, maar nog ruim onvoldoende zijn.  Hart boven Hard Brussel sluit zich aan bij de eisen van verenigingen die zich inzetten voor het recht op huisvesting voor iedereen en doet hierbij enkele dringende beleidsvoorstellen.

1.     Significante uitbreiding van sociale huisvesting. In Brussel staan nog steeds 48.000 mensen op de wachtlijst.

2.     Versterking van vernieuwende initiatieven in de private sector. Het bestaand raster van huurprijzen bindend en afdwingbaar maken en de socialisatie van de privé woningen via de sociale verhuurkantoren versterken.

3.     Strijd tegen leegstand: erkenning van tijdelijke bezettingen. De thuisloosheid in Brussel groeit gestaag, terwijl er honderden gebouwen leegstaan. Het recht om lege gebouwen te kraken moet uit het strafrecht gehaald worden.

4.     Oplossingen op lange termijn: kwetsbare groepen moeten ook na deze coronacrisis uitzicht krijgen op fatsoenlijke huisvesting. We eisen structurele maatregelen om leegstaande gebouwen bewoon- en bruikbaar te maken voor alle kwetsbare groepen in onze stad.

Ondertekenaars (dd 21 september): ATD Vierde Wereld België – ATD Quart Monde Belgique, asbl Autour du Four, Brusselleer, Brusselse Bond voor Recht op Wonen, Brussels Platform Armoede, Christenen voor het Socialisme Brussel, Den Teirling, Droit à un toit, Droit à un toit – Recht op een dak, FGTB Bruxelles, Foyer vzw, Hart boven Hard Brussel, House of Compassion, La Rue asbl, Louis Paul Boonkring, Masereelfonds Brussel, MRAX, ORBIT vzw, Parckfarm Tours & Taxi, Rainbowhouse Brussels, S Plus Brussel, SOS Migrants, Syndicat des Locataires, Voix des Sans Papiers Bruxelles, Vriendschap zonder Grenzen – Amitiés sans frontières, Welzijnszorg, Wijkhuis Chambéry