28 okt 2017 13:30 - 00:00 € 6 | € 8

Protestants historisch wandelen in Antwerpen

Wandeling met gids en bezoek tentoonstelling

2017 is niet alleen het jaar waarin we de Russische Revolutie herdenken. Op 31 oktober 1517 publiceerde de Duitse Augustijner monnik Martin Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen. Het was het startschot voor een Europese beweging, de Reformatie, die de katholieke kerk definitief in twee zou scheuren. In de nasleep hiervan raakte Europa verzeild in een spiraal van geweld en bloedvergieten die meer dan een eeuw zou duren. Antwerpen speelde in het verhaal een belangrijke rol, sterker nog: hier waren de gedachten van Luther in het begin heel populair. In Antwerpen begon de reformatie in het Augustijnerklooster. Hij eindigde er in zekere zin ook met de val van Antwerpen in 1585. Het betekende tenminste een keerpunt in de 80-jarige oorlog, waarin protestanten heftig bestreden werden. Tijdens de wandeling bezoeken we een tentoonstelling (vrij toegankelijk) die laat zien hoe vanuit het Augustijnerklooster te Antwerpen (nu St Andrieskerk) Luthers gedachten snel ingang vonden onder de bevolking en de stad in vuur en vlam zetten: letterlijk en figuurlijk. De repressie was ongekend en smoorde de nieuwe uitlopers van het christendom in de metropool in de knop.

Inschrijving: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be
Activiteit in voorbereiding, locatie later te bepalen.