11 okt 2018 20:00 € 3 | € 5

Pro’s en contra’s van het basisinkomen

Gratis geld voor Iedereen ? En wie gaat dat betalen?
Een basisinkomen, is het een links of eerder een rechts idee?

De Zwitsers hielden er al een volksraadpleging over en in Finland en Nederland lopen er experimenten. Lange tijd werd het basisinkomen lacherig afgedaan als een absurde utopie. Maar nu komt er steeds meer steun voor het idee om burgers elke maand – en dat levenslang – onvoorwaardelijk een som geld te geven.
Thomas Decreus co-auteur van “ Dit is morgen “ zal voor ons de historiek van het ‘basisinkomen schetsen, de verschillende versies ervan toelichten evenals de diverse experimenten die er wereldwijd werden uitgevoerd. Thomas zal de impact van een basisinkomen op armoede, ongelijkheid, werkloosheid, burn-out enz…evalueren. Hij tracht te antwoorden op vragen als “ Hoe moet het dan verder met onze sociale zekerheid? Zal de invoering van een basisinkomen de macht van de vakbonden breken? Hoe zal het basisinkomen gefinancierd worden? “ Decreus zal tot slot zijn persoonlijke visie toelichten op de voorwaarden die de burger moet afdwingen, de dag dat het basisinkomen op de onderhandelingstafels ligt. Want of we er voor of tegen zijn, ooit komt het er, dat is tenminste de overtuiging van deze auteur.

Organisatie: Masereelfonds Halle en Cultuurfestival Halle