25 nov 2019 19:30 - 25 nov 2019

Prikkels voor duurzame technologie en milieu-innovatie

Lezing door Steven Van Passel in het kader van Studium Generale Planeet B. Het studium generale vertrekt dit jaar van een utopisch gedachte-experiment. Planeet B bestaat en er is leven mogelijk! 

Foto door Studio Dann

Fijn stof, CO2-emissies, overstromingen, waterschaarste, verlies aan biodiversiteit, plastiek soep in de oceanen, materialenschaarste en klimaatopwarming willen we graag vermijden op planeet B. Comfortabel wonen, snelle verplaatsingen, lekker en divers voedsel, koolstofarme energie, groene infrastructuur en circulaire producten willen we graag op planeet B. Innovatie is essentieel om dit te realiseren maar geregeld sloegen we de bal mis op planeet A en werden we geconfronteerd met een negatieve impact op onze leefomgeving. Om de zin en onzin van duurzaam consumeren en produceren te kunnen inzien, maken we kennis met de feiten en fictie op het gebied van duurzaamheid en duurzame technologie. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen bekijken we de mogelijkheden maar ook de beperkingen van milieu-innovatie en technologie voor planeet B. Belangrijk is om al bij de eerste ideeën van een nieuwe technologie de mogelijke impact op het vlak van milieu-, economie en sociale aspecten mee te nemen. Techno-economische analyse en milieu-impact analyse zijn daarbij essentieel. Daarnaast dienen er beleidsinstrumenten ingezet te worden voor de juiste prikkels om tot innovatie te komen en voor de juiste verrekening van externe effecten (bv. impact op onze leefomgeving) om zo de ecologische draagkracht van planeet B niet te overschrijden. Milieu-economische inzichten kunnen hierbij zeker helpen.

Steven Van Passel is hoogleraar milieueconomie. Hij doceert milieu- en energie-economie. Hij coördineert het onderzoeksteam Environmental Economics (EnvEcon) van het departement Engineering Management van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen economie, technologie en het milieu. Steven heeft een sterke interesse in de conceptuele en methodologische analyse van milieutechnologie en duurzaamheid bij de analyse van socio-technische systemen (voedselsystemen, energiesystemen en materiaalsystemen). Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en verantwoordelijk voor diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten.

i.s.m. Universiteit & Samenleving