13 nov 2017 19:30

President Trump: evolutie of revolutie in de Amerikaanse politiek?

Totaal onverwacht werd zakenman en mediafiguur Donald Trump op 8 november 2016 verkozen tot president van de Verenigde Staten. Zijn stijl en beleidsvoorstellen verschillen opvallend met die van zijn voorgangers. Maar zal president Trump de Amerikaanse politiek ook echt hervormen? Staat Trump voor een radicale verandering of eerder voor een verdere stap in de richting van de verdeelde staten van Amerika? Eén jaar na zijn verkiezing kijken we terug naar een ongewone campagne en plaatsen we de figuur Trump in een breder historisch perspectief. Peter Van Aelst is onderzoeksprofessor aan het departement politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en lid van de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek. Hij doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de mediatisering van de politiek, verkiezingscampagnes, en nieuwe media. Zijn onderzoek verschijnt in toonaangevende internationale tijdschriften, maar ook in publicaties voor een breder publiek. In 2016-2017 verbleef hij een jaar aan de University of California om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te bestuderen.

gratis
inschrijven: 03 226 36 32 of sven@masereelfonds.be
www.uantwerpen.be/studiumgenerale

i.s.m. Universiteit Antwerpen, Actie Universiteit Antwerpen, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Humanistisch Verbond, Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, Kekulé-cyclus en Verbond der Vlaamse Academici