25 okt 2018 20:00 - 25 okt 2018

Planetaire grenzen

Activiteit uitgesteld tot 2019

Het begrip planetaire grenzen werd in 2009 geïntroduceerd door Johan Rockström en 28 collega-wetenschappers – onder wie de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen en de Nederlandse ecoloog Marten Scheffer – in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs stellen 9 planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet Aarde: klimaatverandering, verlies biodiversiteit, stikstofkringloop en fosforkringloop, atmosferische ozon, verzuring oceanen, wereldwijd zoetwatergebruik, landgebruik, chemische verontreiniging en aerosols in de atmosfeer. Vele grenzen zijn reeds overschreden of bijna overschreden.